Voorwaarden voor Open Dagen arrangement van… | Feenstra Rijn Lijn

Voorwaarden voor Open Dagen arrangement van Feenstra Rijn Lijn

Voor dit speciale Open Dagen arrangement zijn enkel onderstaande voorwaarden van toepassing. Lees alstublieft deze voorwaarden goed door. Zo weet u precies wat u van dit speciale arrangement kunt verwachten.

Inhoudsopgave:
01. Openingstijden kantoor Feenstra Rijn Lijn
02. Inbegrepen in dit arrangement
03. Niet inbegrepen in dit arrangement
04. Betaling
05. Opzegging door de reiziger (annulering)
06. Opzegging door de reisorganisator
07. Reisbescheiden
08. Onvoldoende deelname
09. Klachtenprocedure
10. Mindervaliden
11. Rollators en rolstoelen
12. Pandemieën

01. Openingstijden kantoor Feenstra Rijn Lijn Het kantoor van Feenstra Rijn Lijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 09:30 - 15:30 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

02. Inbegrepen in dit arrangement

  • Vervoer per schip van Arnhem naar Gorinchem
  • Vervoer per touringcar van Gorinchem naar Arnhem
  • De kosten van de accommodatie
  • De kosten van alle maaltijden
  • Belastingen en andere heffingen op het verblijf

03. Niet inbegrepen in dit arrangement
Verplichte bijkomende kosten:
- Bijdrage SGR

Optionele kosten:
- Uitgaven van persoonlijke aard, zoals drankjes aan de bar en tijdens de maaltijden

04. Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient direct na ontvangst van de bevestigingsfactuur de volledige betaling te worden voldaan.

05. Opzegging door de reiziger (annulering)
Indien u onverhoopt toch niet mee kunt dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U kunt tot en met 25 april 17.00 uur kosteloos annuleren. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is om die reden dan ook niet van toepassing. Eventuele restitutie kan uitsluitend worden uitbetaald aan de persoon die de reis heeft geboekt/betaald.

06. Opzegging door de reisorganisator
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Feenstra Rijn Lijn door buitengewone en onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is een reis te annuleren. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn extreem hoog/laag water, natuurrampen en pandemieën. Reizigers worden hierover door Feenstra of hun reisbureau geïnformeerd. In deze gevallen zullen betaalde reissommen worden gerestitueerd.

07. Reisbescheiden
Uw ticket voor bij de inscheping verzenden wij tezamen met uw bevestigingsfactuur. Dit ticket dient u mee te nemen naar de inscheping.

08. Onvoldoende deelname
Het doorgaan van deze reis is niet afhankelijk van een minimum aantal deelnemers.

09. Klachtenprocedure
Het kan zijn dat u, ondanks onze goede zorgen aan boord of vooraf, toch niet helemaal tevreden bent over de afhandeling van uw boeking, over uw accommodatie, of over de verzorging aan boord. Indien u klachten of aanmerkingen heeft over de boekingsprocedure bij, of uw contact met, Feenstra Rijn Lijn dan verzoeken wij u dit schriftelijk, binnen twee maanden na het moment waarop uw klacht zich heeft voortgedaan, kenbaar te maken aan ons. Dit kan per post of e-mail aan info@feenstrarijnlijn.nl. Heeft u aanmerkingen of klachten tijdens de reis dan verzoeken wij u dit gelijk te melden aan boord bij de leiding. Zij zullen u ter plaatse zo goed mogelijk helpen.

10. Mindervaliden
Aan boord gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van noodprocedures dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor behouden wij het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis indien een handicap een belemmering blijkt te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn schepen niet goed uitgerust voor mindervaliden en ook het personeel is niet opgeleid voor medische diensten. Voor groepjes mindervaliden (uitsluitend onder voldoende begeleiding) dient u te allen tijde vooraf contact met ons op te nemen.

11. Rollators en rolstoelen - Gebruik aan boord is niet toegestaan
De veiligheid van onze passagiers aan boord gaat ons boven alles. Ook als u minder mobiel bent moeten we uw veiligheid kunnen garanderen. Daarom moeten we helaas het meenemen van hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen beperken. Geef dit daarom meteen aan bij uw boeking, dan kijken we gelijk of dit nog mogelijk is en anders naar eventuele alternatieven. Veelal is het achteraf bijboeken van een rollator of rolstoel niet meer mogelijk. Het meenemen van een eigen rollator of rolstoel (op de meeste schepen toegestaan) moet u aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde hoeveelheid toegestaan. U heeft hier een schriftelijke toestemming voor nodig.

Voor de duidelijkheid: het gebruik van een rollator of rolstoel aan boord is niet toegestaan. U moet zich dus zonder deze hulpmiddelen aan boord kunnen verplaatsen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een rollator/rolstoel gebruiken.

12. Pandemieën
Indien op landelijk of Europees niveau de gezondheidssituatie als gevolg van een pandemie verslechtert kan het mogelijk zijn dat geldende maatregelen invloed hebben op de uitvoering van de door u geboekte reis. U moet hierbij denken aan de wijze waarop de maaltijden worden geserveerd en/of eventuele extra hygiënemaatregelen. Uiteraard trachten wij uw reis ondanks deze mogelijk noodzakelijke maatregelen zo goed en comfortabel mogelijk uit te voeren. Ook kan het zijn dat bij een pandemie het aantal personen dat maximaal mag worden vervoerd moet worden aangepast of dat er extra kosten moeten worden gemaakt om een reis op verantwoorde wijze uit te voeren.

Op onze website www.feenstrarijnlijn.nl leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.