Algemene actievoorwaarden social media winacties

 1. Social media winacties worden uitgeschreven door Feenstra Rijn Lijn B.V. gevestigd te Arnhem. Op deze winacties zijn actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is kosteloos. Deelname vindt plaats wanneer u de gevraagde reactie achterlaat onder de social media post waarin de winactie wordt vermeld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een social media winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumdeelname hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Deelname namens een bedrijf is niet toegestaan.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden op aangegeven datum bekend gemaakt door middel van een reactie op de social media post met de beschrijving van de actie. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens.
 10. Feenstra Rijn Lijn kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de social media winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn strikt persoonlijk niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van social media winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Feenstra Rijn Lijn B.V.voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is onze Privacy Policy van toepassing.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Feenstra Rijn Lijn B.V.
 15. Feenstra Rijn Lijn B.V. handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Feenstra Rijn Lijn B.V. Rijnkade 12 – 6811 HA Arnhem, 026-4452805, email: info@feenstrarijnlijn.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst een reactie.