Aanvullende voorwaarden van Feenstra Rijn Lijn

Feenstra Rijn Lijn bezorgt u een optimale vakantie.
Leest u voor het boeken eerst deze aanvullende informatie en neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en kan Feenstra Rijn Lijn u een optimale vakantie bezorgen. Dat doen we overigens niet alleen. De schepen waar al deze mooie reizen mee gemaakt worden, zijn eigendom van verschillende rederijen. Feenstra Rijn Lijn bemiddelt tussen hen en u. Dus hebben we het op deze website over ‘wij’, dan bedoelen we de scheepseigenaren.

Deze aanvullende voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1 met ingang van 17 september 2019

Inhoudsopgave:

1.Kantooruren

2.Herroepingsrecht

3.(Aan)betaling

4.Opzegging door de reiziger (annulering)

5.Wijzigingskosten

6.Reisbescheiden

7.Onvoldoende deelname

8.Klachtenprocedure

9.Mindervaliden

10.Rollators en rolstoelen

1.Kantooruren

Het kantoor van Feenstra Rijn Lijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 09:30 - 15:30 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

2.Herroepingsrecht

Zoals reeds in artikel 1.3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1 staat vermeld heeft de reiziger geen herroepingsrecht op de boeking van onze riviercruises.

3.(Aan)betaling

  1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom plus eventuele verzekeringen te worden voldaan.
  2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als er sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van Feenstra Rijn Lijn.
  3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4.Opzegging door de reiziger (annulering)

Voor informatie over hoe Feenstra Rijn Lijn omgaat met annuleringen verwijzen wij u naar de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1, artikel 9. In aanvulling hierop gelden de volgende bepalingen:

  1. Indien er vanaf 1 week voor vertrek een annulering komt voor de taxiservice direct wordt hiervoor 100% annuleringskosten doorbelast.
  2. Een eventuele restitutie kan uitsluitend worden uitbetaald aan de persoon die de reis heeft geboekt/betaald.

5.Wijzigingskosten

  1. Indien een reiziger zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoekt om het reisaanbod of iets in de gemaakte boeking te wijzigen dan kunnen wij daarvoor € 50,00 wijzigingskosten in rekening brengen.
  2. Indien er een wijziging, vanaf 1 week voor vertrek, voor de taxiservice komt, dan worden naast de wijzigingskosten van Feenstra nog eens € 30,00 extra doorbelast voor de taximaatschappij.

6.Reisbescheiden

Uw reisbescheiden verzenden wij, na ontvangst van de volledige reissom, 8 dagen voor vertrek. Indien u uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt u zich dan bij uw boekingskantoor.

7.Onvoldoende deelname

Een reis gaat alleen door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal vindt u in dit artikel en staat ook vermeld in de brochure in de prijskolom van de betreffende reis en op onze website bij de reis onder het huttenplan. Gaat een reis niet door dan krijgt u van ons bericht:

• reizen tot en met 5 dagen: uiterlijk 7 dagen voor vertrek

• reizen vanaf 6 dagen: uiterlijk 20 dagen voor vertrek

Scheepsnaam Minimum deelnemers
Antonio Bellucci 85
Azolla 55
Calypso 60
Horizon 65
Poseidon 65
Rembrandt van Rijn 75
Salvinia 75
Statendam 100

8.Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u, ondanks onze goede zorgen aan boord of vooraf, toch niet helemaal tevreden bent over de afhandeling van uw boeking, over uw accommodatie, of over de verzorging aan boord. Indien u klachten of aanmerkingen heeft over de boekingsprocedure bij, of uw contact met, Feenstra Rijn Lijn dan verzoeken wij u dit schriftelijk, binnen twee maanden na het moment waarop uw klacht zich heeft voortgedaan, kenbaar te maken aan ons. Dit kan per post of e-mail aan info@feenstrarijnlijn.nl. Heeft u aanmerkingen of klachten tijdens de reis dan verzoeken wij u dit gelijk te melden aan boord bij de leiding. Zij zullen u ter plaatse zo goed mogelijk helpen. Is de oplossing niet direct voorhanden vult u dan het klachtenformulier aan boord in. Alleen klachten die tijdens de reis, op beschreven wijze, bij de leiding aan boord zijn gemeld, worden later door ons in behandeling genomen. U dient, ondanks het reeds ingevulde klachtenformulier, uw klacht schriftelijk binnen twee maanden na afloop van de reis te hebben ingediend, klachten die later dan 2 maanden worden ingediend die worden niet in behandeling genomen. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie.

9.Mindervaliden

Aan boord gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van noodprocedures dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor behouden wij het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis indien een handicap een belemmering blijkt te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn schepen niet goed uitgerust voor mindervaliden en ook het personeel is niet opgeleid voor medische diensten. Voor groepjes mindervaliden (uitsluitend onder voldoende begeleiding) dient u te allen tijde vooraf contact met ons op te nemen.

10.Rollators en rolstoelen - Gebruik aan boord is niet toegestaan

De veiligheid van onze passagiers aan boord gaat ons boven alles. Ook als u minder mobiel bent moeten we uw veiligheid kunnen garanderen. Daarom moeten we helaas het meenemen van hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen beperken. Geef dit daarom meteen aan bij uw boeking, dan kijken we gelijk of dit nog mogelijk is en anders naar eventuele alternatieven. Veelal is het achteraf bijboeken van een rollator of rolstoel namelijk niet meer mogelijk. Het meenemen van een eigen rollator of rolstoel moet u aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde hoeveelheid toegestaan. U heeft hier een schriftelijke toestemming voor nodig.

Voor de duidelijkheid: het gebruik van een rollator of rolstoel aan boord is niet toegestaan. U moet zich dus zonder deze hulpmiddelen aan boord kunnen verplaatsen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een rollator/rolstoel gebruiken. Deze zijn ook bij ons te huur voor € 5,-. U kunt er dan de gehele reis, aan wal, gebruik van maken. Ook dit dient u bij boeking door te geven.